888-Villas

ต่ำสุด 19.521.000 THB

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี

ฉันต้องการที่จะซื้อ!ื่อ 40 ปีที่แล้ว ภาพความทรงจ�

ำเล็กๆ ในวัยเด็กของผมที่ไม่เคยเลือนหาย

ไปเกี่ยวกับพัทยา คือภาพความงดงามของชายหาด และน�้ำทะเลที่ใสสะอาด ทุกวันหยุด

สุดสัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่ของผมมักจะพาผมเดินทางจากนาเกลือ ลัดเลาะมาทางไหล่เขา

เพื่อมาเล่นน�้ำทะเล และขี่ม้าตามชายหาดบริเวณสโมสรพัทยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างเซ็นทรัล

เฟสติวัล ในปัจจุบัน พัทยาในอดีตแถบนาเกลือนั้น ช่วงเย็นๆ เรายังสามารถมองเห็นฝูงปลา

โลมาพุ่งโฉบผิวน�้ำรับแสงตะวัน อันเป็นเครื่องยืนยันว่าท้องทะเลในขณะนั้นบริสุทธิ์มากๆ ทั้งหมดล้วนเป็นความงดงามที่ประทับใจในวัยเด็ก

ผ่านมาอีกไม่นาน การท่องเที่ยวของพัทยาค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้คนหลาก หลายอาชีพทั่วทุกภูมิภาค นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางแสนและ

พัทยา ท�ำให้พัทยากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก และเป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การขยายตัวของเมือง และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น ส่ง

ผลให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เกิดปัญหา การคมนาคมที่เคยคล่องตัวก็เริ่มติดขัด ระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียบางครั้งก็รองรับไม่ไหว น�้ำทะเลที่เคยใสสะอาดก็กลายเป็นสีด�ำคล�้ำในบางเวลา

หาดทรายที่สวยงามก็ถูกคลื่นกัดเซาะ และสภาวะโลกร้อนก็เริ่มส่งผลกระทบกับพัทยามากขึ้น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนัก เพราะเมื่อไหร่ที่สิ่งแวดล้อมเสียหายไป ย่อมส่งผลก

ระทบกับจิตใจและวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งที่โครงการ 888 VILLAS มองเห็นความส�ำคัญอันดับต้นๆ คือ จะท�ำอย่างไรให้

ผู้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

ได้ระดมความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและพื้นที่สีเขียวในโครงการให้กลมกลืน

กับผู้พักอาศัยมากที่สุด โดยได้จัดพื้นที่ส่วนกลางมากถึง 47% ของโครงการ เราเลือกที่จะใช้

พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยใช้หลังคาโซลาร์เซลล์ ระบบกักเก็บน�้ำฝนเพื่อน�ำกลับมาใช้รถน�้ำ

ต้นไม้ในโครงการ ระบบบ�ำบัดขยะที่น�ำเศษใบไม้มาผลิตเป็นปุ๋ย (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งทั้งหมดช่วยจะลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้อย่างน่าพอใจ รวมถึงใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อให้บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินอย่าสูงสุด ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของผมที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ส�ำเร็จ เพื่อ

ตอบสนองผู้พักอาศัยที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชีวิตมี

ความสมดุล และมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปภายใต้แนวคิดที่ว่า “Refined Eco-Living

& Sustainable Luxury”

บัณฑิต ศิริตันหย

โปรโมชั่นพิเศษ

รับฟรีคู่มือด้านกฏหมายแนะนำธุรกรรมต่างๆเมื่อการจองผ่านทางเวบไซค์ของเรา

ช่วงพิเศษนี้สำหรับลูกค้า 25 ท่านแรกเท่านั้น

ผู้ซื้อ 18 รายได้รับสิ่งพิเศษต่างๆแล้ว

เกี่ยวกับโครงการ

งานก่อสร้าง
ธันวาคม 2014 ธันวาคม 2015 Ready
อีไอเอ
ใช่
ระยะห่างจากทะเล
0 m
เจ้าของโครงการ

เครื่องอำนวยความสะดวก

 • สระว่ายน้ำ
 • สระว่ายน้ำเด็ก
 • ฟิตเนส และ ยิม
 • ร้านอาหาร
 • ที่จอดรถ
 • ไวไฟท์
 • บาร์
 • ความปลอดภัย
 • ส่วนต้อนรับ
 • สวนสวยแบบธรรมชาติ
 • ซักอบรีด
 • ซาวน่า
 • ซีซีทีวี
 • ระบบการเตือนไฟใหม้

ราคาขาย

Belgravia Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
3 488 25.060.000 25.060.000 ซื้อ!
Holland Park Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
4 552 29.366.000 29.366.000 ซื้อ!
Kensington Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
4 417 19.521.000 19.521.000 ซื้อ!
Notting Hill Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
4 450 21.770.000 21.770.000 ซื้อ!
Piccadilly Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
4 497 23.645.000 23.645.000 ซื้อ!
Belgravia Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
4 488 783.125 783.125
Holland Park Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
5 552 917.688 917.688
Kensington Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
5 417 610.032 610.032
Notting Hill Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
5 450 680.313 680.313
Piccadilly Zone (พาร์ตเมนท์ - 0)
ห้องนอน ราคาตั้งแต่ ราคาต่อ
5 497 738.907 738.907

ส่งความต้องการของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและรับของรางวัล

ส่งความต้องการของคุณผ่านทางเวปไซค์ของเราภายใน 30 นาที ชิงรางวัล iPad Mini เป็นโชคประจำปี

Ask us what you are interested in:

Detailed plans of buildings and apartments, current price lists. How to buy property in Thailand remotely? How to Book an apartment in the property in Thailand? And other interesting information. We will answer you within a day

ได้ผลแน่

ส่งความต้องการของคุณมาทางเวปไซค์ของเรา

เราติดตามความต้องการของคุณ

เลือกบ้านในฝันของคุณ

เราจัดทําเอกสารในการเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ

คุณทําการจอง

รับเอกสารทั้งหมด และกุญแจเข้าบ้านในฝันของคุณ

ไม่พบรายการบ้านหรือคอนโดที่ต้องการใช้ใหม?

ส่งความต้องการของคุณมาที่เรา
เราจัดหาบ้านในฝันของคุณ

ทีมงานของเรา

We are happy to answer all your questions!

กรุณากรอกแบบฟอร์ม หรือ ส่งอีเมลล์คําถามเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

ต้องการขายคอนโดมิเนียมห้องชุดของคุณใช่ใหม?

เราพร้อมตอบคําถามการซื้อ,เกี่ยวกับภาษี,การโอนเงิน,เราเสนอวิธีการซื้อขายอ สังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ง่ายขึ้น โดยท่านไม่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างประเทศบริษัท เบลิ ซลอน จำกัด

352/331 หมู่ 12, พระตำหนัก ซอย 5, ตำบลหนองปรือ อำเภบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150