แสนสิริ

อกจากนี้ ในด้านการตอบแทนเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคม แสนสิริยังได้สานต่อความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ในการมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ ด้านสุขภาพ แสนสิริเป็นองค์กรเอกชนหลักที่ช่วยผลักดันกฎหมายเกลือเสริมไอโอดีนหรือโครงการ “Iodine Please” ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้านการศึกษา ในการก่อตั้ง มูลนิธิ “เสริมกล้า” เพื่อริเริ่มการทำโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านกีฬา โดยเฉพาะในประเภทกีฬาฟุตบอลภายใต้โครงการ “Sansiri Academy” เพื่อผลักดันเยาวชนที่มีทักษะทางด้านฟุตบอลที่โดดเด่น และสร้างโอกาสในการต่อยอดการเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยในปี 2555 นี้ แสนสิริจะยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในแบบของแสนสิริอย่างต่อเนื่อง

นักพัฒนาโครงการ

We are happy to answer all your questions!

กรุณากรอกแบบฟอร์ม หรือ ส่งอีเมลล์คําถามเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

ต้องการขายคอนโดมิเนียมห้องชุดของคุณใช่ใหม?

เราพร้อมตอบคําถามการซื้อ,เกี่ยวกับภาษี,การโอนเงิน,เราเสนอวิธีการซื้อขายอ สังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้ง่ายขึ้น โดยท่านไม่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างประเทศบริษัท เบลิ ซลอน จำกัด

352/331 หมู่ 12, พระตำหนัก ซอย 5, ตำบลหนองปรือ อำเภบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150